Aydınlatma Sistemi

Dünyanın teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimine başlı olarak enerji ihtiyacı günden güne artmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, günden güne artan bu enerji ihtiyacına paralel olarak ülkelerin bütçelerine ayırdıkları bütçeler daha da büyümektedir. Enerji harcamaları konusunda mali yükün azaltılması, hem de tasarruf yapılmasına aracılık eden akıllı aydınlatma sistemleri bu bağlamda doğaya verilen zararı da asgari düzeye indirgeyerek enerji tasarrufuna aracılık etmektedir. 
 
Akıllı Aydınlatma Sistemi Nedir?
Akıllı aydınlatma sistemi, dağınık halde bulunmayan ve tek bir merkezden yönetilen kontrol, kumanda edilebilme özelliklerine verilen genel addır. Akıllı aydınlatma sistemleri insan oğlunun üşengeç olduğu için harcadığı fazla enerjiyi tasarruf etmekle kalmayıp, istek ve koşullara bağlı olarak insanların ruh hali ve ev güvenliğine de olumlu etki yapmaktadır.
 
Işığı Verimli Kullanmak Neden Bu Kadar Önemlidir?
İstatistiki verilere göre Dünya üzerinde aydınlatmaya harcanan enerji, toplam tüketilen enerjinin %20’lik kısmını oluşturmaktadır. Ofisler, depolar gibi iş merkezleri ise bu tüketimin %60’lık kesimini oluşturmaktadır. Bu tipte ki ortamların aydınlatma da kullanılan enerji miktarında %10 tasarrufa gidilmesi demek, Dünya genelinde tüketilen enerjiden %1.2 tasarruf edilmesi anlamına gelmektedir. Bu yüzden akıllı aydınlatma sistemleri günümüzde önemini giderek arttırmaya devam etmektedir.

 

Sayfamızı Paylaşın

Etiketler: